081 918 5000

ซอย อารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน, แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400


ช่วงราคา


ชื่อห้องประเภทห้องขนาดห้องรายเดือน (บาท)
2A 3 ห้องนอน15035,000

จำนวนคนเข้าชม : 93

Back to Top