เอกบดินทร์คอนโดมิเนียม


เอกบดินทร์คอนโดมิเนียม

ที่ตั้งโครงการ : จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
ชั้น / ยูนิต : 8 ชั้น
รถไฟฟ้าใกล้เคียง : MRT ลาดพร้าว
สิ่งอำนวยความสะดวก :
สถานที่ข้างเคียง : เซ็นทรัล, บิ๊กซี, ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ยูเนียน มอลล์

Back to Top